Epidemiologia żywieniowa na świecie

Epidemiologia żywieniowa na świecie – czym jest i jaka jest sytuacja aktualnie?

Epidemiologia żywieniowa jest naukowym dziedziną badawczą zajmującą się analizą i monitorowaniem zachowań żywieniowych oraz ich wpływu na zdrowie populacji. Zbierane dane pomagają zrozumieć trendy żywieniowe, identyfikować czynniki ryzyka związane z niezdrowym odżywianiem i opracowywać strategie prewencji zdrowotnej.

Epidemiologia żywieniowa to dziedzina nauki zajmująca się badaniem relacji między zachowaniami żywieniowymi a zdrowiem populacji. Jej celem jest zrozumienie wpływu żywienia na zdrowie publiczne, identyfikacja czynników ryzyka związanego z niezdrowym odżywianiem oraz opracowywanie strategii prewencji i interwencji zdrowotnych.

Główne obszary badań w epidemiologii żywieniowej obejmują:

 1. Zachowania żywieniowe: Analiza spożycia poszczególnych grup produktów, składników odżywczych i kalorii w populacji. Badania te pozwalają zidentyfikować trendy żywieniowe, takie jak wzrost spożycia przetworzonej żywności, nadmierne spożycie soli czy brak spożycia wystarczającej ilości owoców i warzyw.
 2. Czynniki ryzyka zdrowotnego: Określenie, jak niezdrowe nawyki żywieniowe przyczyniają się do występowania chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i choroby układu pokarmowego.
 3. Monitorowanie stanu zdrowia: Badanie związku między nawykami żywieniowymi a wskaźnikami zdrowia populacji, takimi jak wskaźniki masy ciała, poziom cholesterolu, cukru we krwi czy ciśnienie tętnicze.
 4. Badania interwencyjne: Przeprowadzanie badań klinicznych lub obserwacyjnych, które oceniają skuteczność interwencji zdrowotnych opartych na zmianach żywieniowych. Mogą to być programy edukacyjne, kampanie promujące zdrowe żywienie lub interwencje dietetyczne.
 5. Analiza skutków zdrowotnych żywności: Badanie wpływu substancji zawartych w żywności (np. składników odżywczych, antyoksydantów, toksyn) na zdrowie populacji.

Epidemiologia żywieniowa dostarcza istotnych informacji, które są wykorzystywane do opracowywania strategii zdrowotnych, tworzenia wytycznych żywieniowych, edukacji społecznej oraz podejmowania działań prewencyjnych mających na celu poprawę zdrowia populacji poprzez zdrowe nawyki żywieniowe.

Epidemiologia żywieniowa na świecie:

 • Na poziomie globalnym obserwuje się zmiany w wzorcach żywieniowych, ze wzrostem spożycia przetworzonej żywności, fast foodów i napojów słodzonych oraz spadkiem konsumpcji produktów naturalnych i bogatych w składniki odżywcze.
 • Niezdrowe nawyki żywieniowe przyczyniają się do epidemii otyłości, cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych i innych schorzeń dietozależnych na całym świecie.

Epidemiologia żywieniowa w Polsce:

 • W Polsce obserwuje się podobne trendy, takie jak wzrost spożycia produktów wysoko przetworzonych i tzw. „pustych kalorii”, czyli produktów o dużej kaloryczności, ale ubogich w wartości odżywcze.
 • Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem zdrowotny, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Według raportów, odsetek dzieci z nadwagą i otyłością w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie.
 • Spożycie owoców i warzyw w Polsce również wymaga poprawy, ponieważ wiele osób nie osiąga zalecanych norm konsumpcji tych produktów.

Badania epidemiologiczne na poziomie kraju i międzynarodowym dostarczają istotnych informacji, które są wykorzystywane do opracowywania programów zdrowotnych, edukacyjnych oraz regulacji dotyczących żywienia i zdrowego stylu życia. Celem jest poprawa nawyków żywieniowych populacji oraz zmniejszenie występowania chorób dietozależnych.

Do zadań epidemiologów należy: ocena stanu zdrowia populacji, opis naturalnej historii choroby (przebiegu i skutków, ocena wpływu na zdrowie czynników środowiskowych i genetycznych oraz dostarczanie informacji koniecznych do monitorowania sytuacji zdrowotnej, planowanie profilaktyki i leczenia chorób.

Głównym zadaniem epidemiologów zajmujących się wpływem sposobu żywienia na wystąpienie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne jest właśnie ustalenie wpływu zaburzeń odżywiania oraz wystąpienia niedoborów lub nadmiar składników pokarmowych na wystąpienie choroby.

Epidemiologia żywieniowa zajmuje się głównie epidemiologią chorób dietozależnych, takich jak: cukrzyca, insulinooporność, nadciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość, niektóre choroby układu trawiennego i wiele innych.

Podczas pracy epidemiolodzy obliczają tzw. biomarkery, np. wskaźniki stanu odżywienia, wskaźniki ryzyka niekorzystnych objawów zdrowotnych związanych z żywieniem i wskaźniki wrażliwości (podatność organizmu ludzkiego na zachorowanie) oraz mierniki zdrowotne, takie jak przeciętna oczekiwana długość życia, współczynniki zapadalności, chorobowości oraz umieralności oraz wiele innych.

Epidemiologia żywieniowa na świecie- sytuacja w Polsce

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce pod względem żywienia odzwierciedla pewne wyzwania i tendencje charakterystyczne dla wielu rozwiniętych krajów. Obejmuje to zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty.

Pozytywne aspekty:

 1. Zwiększona świadomość zdrowego żywienia: W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa na temat zdrowego odżywiania i wpływu diety na zdrowie. Coraz więcej osób jest zainteresowanych zdrowym stylem życia, co prowadzi do większej gotowości do podejmowania pozytywnych zmian żywieniowych.
 2. Rozwój edukacji żywieniowej: W Polsce prowadzone są liczne kampanie edukacyjne i projekty mające na celu poprawę nawyków żywieniowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Istnieje większe zrozumienie związku między żywieniem a zdrowiem.

Negatywne aspekty:

 1. Nadwaga i otyłość: W Polsce problem nadwagi i otyłości jest coraz bardziej widoczny, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Wzrasta liczba osób z nadwagą i otyłością, co niesie ze sobą zwiększone ryzyko chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe i inne.
 2. Nieodpowiednie nawyki żywieniowe: Wciąż istnieje duży odsetek społeczeństwa, które nie osiąga zalecanych norm konsumpcji owoców i warzyw. Spożycie przetworzonej żywności, produktów wysoko przetworzonych, bogatych w cukry i tłuszcze, jest nadal problemem.
 3. Brak aktywności fizycznej: Oprócz niezdrowego żywienia, niski poziom aktywności fizycznej przyczynia się do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość i choroby sercowo-naczyniowe.

W celu poprawy sytuacji epidemiologicznej pod względem żywienia w Polsce, istotne jest kontynuowanie działań edukacyjnych, promocja zdrowego stylu życia, włączanie żywienia w programy zdrowotne oraz wspieranie badań naukowych mających na celu zrozumienie wpływu diety na zdrowie i opracowywanie skutecznych strategii prewencji.

GUS przewiduje, że od roku 2020 przeciętna długość życia będzie systematycznie spadać. Przyczyną tego jest zwiększona zapadalność i chorobowość populacji nie tylko w Polsce i Europie, ale na całym świecie. Statystyki pokazujące odsetek populacji z nadwagą i otyłością są przerażająco wysokie i choroby z nimi związane są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Epidemiologia żywieniowa na świecie

Powyższej przedstawiłam najistotniejsze informacje z dziedziny epidemiologii żywieniowej. Na jej podstawie można wywnioskować, że dalsze monitorowanie takich parametrów jest niezbędne, aby poprawić stan zdrowotny populacji na całym świecie.

Prawidłowa dieta ma ogromny wpływ n zdrowie i zmniejsza ona znacznie ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Dlatego ważna jest edukacja żywieniowa od młodych lat (Przysłowie: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci).