RODO

Szanowni Pacjenci!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zuzanna Rosińska z siedzibą w Poznaniu 60-141, ul. Promienista 132/1; adres e-mail: konsultacja@dietetykfit.pl; numer telefonu +48570970061

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie zgody osoby fizycznej.

3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Zuzanna Rosińska

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest niezbędne do funkcjonowania poradni lub wykonania umowy z pacjentami. Po tym okresie dane są usuwane.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku, gdy Pan/i uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ma Pan/i prawo złożenia skargi do GIODO.

8. Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które z nami współpracują tj. dostawcą usług informatycznych, podmiotą świadczącym usługi księgowe, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizowania usług dietetycznych.

Ochrona prywatności Wszelkie dane udostępniane przez pacjenta w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być uznane za dane osobowe wg art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są poufne, będą zatem wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia ww. konsultacji, opracowania Diety i przeprowadzania wizyt kontrolnych, a także do kontaktu z Pacjentem.

error: Content is protected !!