Slimming – the fight against overweight and obesity

Weight loss – fight against overweight and obesity, but how to proceed to make it effective and durable, and at the same time tasty and pleasant.

The main cause of overweight and obesity is excessive energy supply with food. However, it may happen that this will not be the only cause of such a condition. The cause may be disorders of metabolism, mainly of fats and carbohydrates, and disorders of the secretion and functioning of hormones, e.g. thyroid gland.

The first step is to determine the amount of calories consumed with food, and then assess whether there is a calorie surplus, so-called positive energy balance. Even if the cause of overweight and obesity is an abnormal diet, your dietitian will always recommend a laboratory (biochemical) blood and/or urine test. Dietitian, as a profession related to medicine, recommends regular examinations.

The most common reasons for the trouble of getting rid of excess weight are:

  • low metabolic rate
  • nutritional deficiencies (we do not provide the right amount of nutrients necessary for the proper functioning of the body)
  • consuming products that contain ingredients/substances that stimulate the secretion of hormones responsible for, among others, fat cell deposition
  • the presence of diseases such as: insulin resistance, diabetes, reactive hypoglycemia, hypothyroidism, Hashimoto, intestinal dysbiosis, anemia, nutritional deficiencies, food intolerance

To make it easier for the body to lose excess weight, including reducing body fat, you should:

  1. dostosować ilość spożywanej wartości energetycznej diety do aktualnego stanu zdrowia i poziomu przemiany materii oraz odpowiedni rozkład proporcji ilości białek, tłuszczy i węglowodanów w diecie
  2. w miarę możliwości spożywać posiłki regularnie, dzięki temu zmniejszy to poziom odkładania się tkanki tłuszczowej i przyspieszy tempo metabolizmu
  3. zadbać o prawidłowy poziom insuliny w organizmie poprzez kontrolowanie spożycia produktów bogatych w węglowodany, w szczególności tych prostych
  4. zadbać o prawidłowy stan mikrobioty jelitowej poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę oraz ewentualną suplementację probiotyków i/lub prebiotykó
  5. zadbać o prawidłowy stan psychiczny, dotyczy się do zarówno ograniczenia stresu, prawidłową relację z żywnością, jak i zaburzenia odżywiania (nocne podjadanie, kompulsywne objadanie się, itp.)
error: Content is protected !!