Dietetyk

Dietetyk to specjalista w dziedzinie żywienia (wpływem żywności na organizm u zdrowego i chorego człowieka) i technologii żywności (procesami przetwórstwa, dodatkami do żywności, produkcją żywności od pola do talerza). Głównymi zadaniami dietetyka jest edukacja żywieniowa (racjonalnych zasad zdrowego żywienia), opracowanie zaleceń i układanie jadłospisów indywidualnie dobranych dla pacjentów. Jako żywieniowiec powinien propagować program profilaktyczny (promocja zdrowia) nadwagi i otyłości.

Dietetyk jest specjalistą z zakresu ochrony zdrowia publicznego, którego domeną jest żywienie różnych grup społeczeństwa, zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Dietetyk zajmuje się żywieniem indywidualnym jak i w placówkach zbiorowych. Mówi się o nim, że jest specjalistą interdyscyplinarnym, bo posiada wiedzę także z zakresu anatomii, biochemii, medycyny i psychologii.

Dietetyk Online zajmuje się racjonalnym i zbilansowanym żywieniem, czyli dostarczającym wszystkich niezbędnych składników pokarmowych potrzebnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu ludzkiego. Dietetyk opracowuje plany żywieniowe zarówno zbiorowe (głównie dla szpitali, placówek rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, edukacyjnych, itp.) oraz indywidualnie, np. w poradniach.

Dietetyk zobligowany jest do poznania podstaw medycyny oraz aktualizowania swojego stanu wiedzy z tej dziedziny. Musi posiąść wiedzę z wielu dziedzin nauki, np. z podstaw anatomii i fizjologii organizmu człowieka czy patofizjologii, jak i również z: mikrobiologii, farmakologii, biochemii, bromatologii, psychologii i wiele innych przedmiotów. Dietetyka jest więc nauką interdyscyplinarną Specjalista od żywienia musi mieć ogromny zakres wiedzy oraz można by rzec, że zawód dietetyka jest prawie na równi odpowiedzialny jak zawód medyka. Dlatego niezbędne jest zebranie obszernego wywiadu zdrowotno-żywieniowego.

W dzisiejszych czasach najczęściej osoba dietetyk kojarzona jest z procesem ODCHUDZANIA Specjalista ten w szpitalach czy innych placówkach zbiorowych jest jeszcze mało zauważalny, choć trzeba zwrócić uwagę na zbyt małe zaangażowanie i niedocenianie możliwości pracy dietetyka właśnie w takich miejscach.

Do zadań dietetyka należy:

 • określanie wpływu składników pokarmowych na działanie organizmu człowieka
 • badanie produktów żywnościowych – ich pochodzenia i składu
 • ocena wpływu, który wywierają na siebie wzajemnie produkty żywnościowe i leki stosowane przy różnego rodzaju schorzeniach i stanach
 • stosowanie zasad racjonalnego odżywiania się
 • ustalanie planu żywienia dla osób indywidualnych i całych grup populacji
 • planowanie żywienia dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych oraz w specjalnych stanach, np. ciąży, sportowców wyczynowych, paliatywnych
 • ustalenie jadłospisów, diet żywieniowych
 • opracowywanie metod leczenia zaburzeń odżywiania
 • opracowywanie procesów obróbki termicznej produktów żywnościowych i przygotowywania potraw
 • profilaktyka żywieniowa i leczenie żywieniowe człowieka
 • nadzorowanie prawidłowego żywienia w placówkach żywienia zbiorowego

umów wizytę

Gdzie pracuje dietetyk?

Jako specjalista ds. żywienia mogą znaleźć zatrudnienie już w szpitalach, poradniach i przychodniach wielospecjalistycznych, poradniach dietetycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczego różnego typu (np. żłobki, domy opieki społecznej, domy seniora), sanatoria, uzdrowiska, placówki edukacyjne – przedszkola i szkoły oraz stacje epidemiologiczno-sanitarne, hotele i gabinety SPA, ośrodki sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne, siłownie i kluby fitness, firmach oferujących catering oraz firmy produkujące żywność specjalnego przeznaczenia i suplementy diety. Dietetycy wspierają także instytucje naukowe i prowadzone przez nich projekty badawcze, organizacje pozarządowe i media.

Gdzie nabyć wykształcenie dietetyka uprawniającego do pracy zawodowej?

Do wykonywania zawodu dietetyka przygotowują studia licencjackie i magisterskie na uczelniach wyższych, na kierunkach dietetyka lub zdrowie publiczne, ze specjalizacją dietetyka oraz dyplom dietetyka w policealnej szkole średniej.

Rodzaje dietetyków

DIETETYK KLINICZNY

zajmuje się w szczególności osób chorych. Posiada wiedzę z zakresu medycyny (charakterystyka wybranych jednostek chorobowych, interakcji lek a żywność) oraz zasad żywienia w terapii wybranych jednostek chorobowych. Potrafi zarówno przeprowadzić leczenie dietetyczne (wsparcie farmakoterapii), jak i profilaktykę wybranych jednostek chorobowych (odpowiednio dobrana dieta w produkty zmniejszające ryzyko ich wystąpienia). Praca ta w większości jest pracą indywidualną z pacjentem, gdyż każdy przypadek pacjenta różni się od innych.

DIETETYK SPORTOWY

Jego zadaniem jest doradzenie osobom aktywnym fizycznie (podejmującym intensywny wysiłek fizyczny) zarówno rekreacyjnie (sportowców amatorów), jak i wyczynowo (sportowców zawodowych) jak prawidłowo się odżywiać oraz jak łączyć trening z dietą i odpowiednią suplementacją. Dietetyk sportowy ma zatem wiedzę jak odżywianie wpływa na wysiłek i jak dzięki obu czynnikom osiągnąć oczekiwane efekty treningu.

PSYCHODIETETYK

To dość świeżo powstała dziedzina specjalizacji dietetycznej. Dotyczy głównie wsparcia osób z nadwagą i otyłością, ale też pacjentów leczących zaburzenia odżywiania. Nie jest to jednak, ani psycholog, ani psychiatra, choć posiada wiedzę z dziedziny psychologii. Zatem do jego zadań należy odnalezienie razem z pacjentem zdrowej relacji z jedzeniem. Zapewnia wsparcie i motywację do zmian nawyków żywieniowych.

Na co zwrócić uwagę wybierając się do dietetyka?

Możliwość skorzystania z porad dietetyka jest już coraz łatwiejsza, ze względu na coraz większą ilość osób oferujących usługi dietetyczne. Ale pamiętaj nie zawsze ilość idzie w parze z jakością. Na rynku wiele osób podjęło się pracy jako dietetyk, nie posiadając odpowiednich kwalifikacji (po ukończeniu tylko szybkie kursy weekendowe, kursy i szkolenia lub tylko studium 2 letnie, które nie do końca pozwala nauczyć niezbędnych elementów wiedzy z zakresu dietetyki). Dzieje się tak dlatego, że zawód dietetyka nie został jeszcze uregulowany pranie. Dlatego przed podjęciem się współpracy z jakimkolwiek specjalistą, tym bardziej z zakresu medycyny, najlepiej abyś dowiedział się jak najwięcej o tej osobie, jej wykształceniu i ukończonych szkoleniach, kursach, specjalizacji i warunkach współpracy. Dobry specjalista nieustannie stara się aktualizować bazę wiedzy ze swojej dziedziny (jeśli więc ostatnie szkolenia, które dany specjalista odbył były dawno temu, również powinno zwrócić Twoją uwagę).

Po czym poznać profesjonalnego dietetyka?

 1. Pierwsza wizyta nie powinna być krótsza niż 30 min (przeprowadzając chociażby szczegółowy wywiad zdrowotno-żywieniowy nie jest w stanie zmieścić się w tak krótkim czasie)
 2. Bierze pod uwagę ostatnio wykonywane badania laboratoryjne oraz aktualny stan zdrowia (nawet drobne dolegliwości)
 3. Zalecenia żywieniowe i ewentualną suplementację dobiera indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę nie tylko ogólny stan zdrowia i ogólnie przyjęte zasady zdrowego odżywiania (ale też preferencje żywieniowe, rodzaj pracy, zdolności kulinarne, tryb życia, możliwości finansowe pacjenta)
 4. Nie traktuje pacjenta jako jednorazowej konsultacji, lecz proponuje dłuższą współpracę, monitorując jego stan i zmieniając zalecenia do aktualnego, zmieniającego się stanu
 5. Jeśli zauważa taką potrzebę rekomenduje udanie się również do innego specjalisty, np. endokrynologa

Dietetyka – czym jest?

Dietetyka to nauka medyczna o żywieniu człowieka zajmująca się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, oceną stanu odżywienia i jego poprawy, wsparciem leczenia farmakologicznego, profilaktyce chorób dietozależnych, prowadzeniu edukacji żywieniowej oraz psychologią żywienia.

Dietetyka zajmuje się głownie: analizą stanu odżywienia populacji, wsparciem leczenia farmakologicznego, leczeniem otyłości oraz profilaktyka chorób dietozależnych. Do zadań dietetyka można jeszcze zaliczyć psychologię żywienia, edukację żywieniową, edukacją o prawidłowej technologii potraw, w tym prawidłowe warunki przechowywania surowców żywnościowych.