Dyplomy i certyfikaty

Poniżej udostępnione są dyplomy i certyfikaty z kursów, szkoleń, konferencji, zdobyte przez Dietetyk Online DietetykFit Zuzanna Rosińska

Dyplomy i certyfikaty – Dietetyk Online DietetykFit Zuzanna Rosińska

szkolenie

Psychologia w dietetyce

Program szkolenia obejmował aspekt psychologii w pracy z pacjentem. Praca dietetyka polega głównie na wyuczeniu u pacjenta zmian nawyków żywieniowych niezależnie czy jest to proces odchudzania czy wsparcia żywieniowego wybranej jednostki chorobowej. Potrzebne są zatem odpowiednie techniki pracy, aby pomóc zmotywować i wesprzeć pacjenta w trudnym okresie zmian.

szkolenie

Szkolenie – Odżywianie i suplementacja w sportach wytrzymałościowych

Program kursu obejmował zasady diety i suplementacji w sportach wytrzymałościowych.

konferencja

Konferencja online – Interdyscyplinarne spojrzenie na choroby przewodu pokarmowego

Program szkolenia obejmował aspekt chorób przewodu pokarmowego z perspektywy lekarza i dietetyka (dieta i suplementacja).

konferencja

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Dietoterapia zaburzeń metabolicznych

Dietetyk Zuzanna Rosińska uczestniczyła czynnie i biernie w konferencji naukowej dla lekarzy i dietetyków.

dyplomu i certyfikaty

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej

Działalność w studenckim kole naukowym w roku 2020-2022

dyplomy i certyfikaty

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej

Dietetyk Zuzanna Rosińska brała czynny udział w kole naukowym. Pomagała w organizacji konferencji oraz wydarzeń dla lekarzy i dietetyków. Przeprowadzała konsultacje dietetyczne w poradni studenckiej dietetyków. Przeprowadzała webinary tematyczne dla szerszej publiki. Pomagała tworzyć materiały dydaktyczne w celu przeprowadzania edukacji żywieniowej.

dyplomy i certyfikaty

Szkolenie HACCP

Program szkolenia zorganizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opierał się na nauce tworzenia księgi HACCP dla gastronomii oraz poznaniu krytycznych punktów kontroli na linii produkcyjnej.

konferencja

Konferencja Food Forum

Uczestnictwo w konferencji na temat „Nowe trendy w dietoterapii i edukacji żywieniowej pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi i autoimmunologicznymi”.

Szkolenie

na temat „praktyczne wskazówki dietetyka klinicznego w zakresie żywienia medycznego”, na którym było omawiane drogi żywienia (doustne, dojelitowe oraz pozajelitowe), a także nutridrinki i skład mieszanek płynów do karmienia pozajelitowo.

Dyplomy i certyfikaty – Dietetyk Online DietetykFit Zuzanna Rosińska

Jeśli chciał/abyś dowiedzieć się czegoś więcej o dietetyku zobacz stronę