Marnotrawstwo żywności

Marnotrawstwo żywności to jeden z większych zagrożeń dla naszego społeczeństwa w XXI wieku. Jego zapobieganie jest kolejnym etapem działań, które muszą być podjęte, aby ratować naszą planetę. Organizacje państwowe wprowadziły bezwzględny nakaz segregowania śmieci oraz sterują ich wywózką. Ale one i tak przyczyniają się do zatruwania naszej atmosfery. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie działań zapobiegawczych.

Od lat jest już widoczny problem marnotrawstwa żywności. Z miast są wywożone hołdy jedzenia, które potem trafiają na wysypiska i tam się rozkładają lub gniją. A wiele z tej żywności nadawałaby się jeszcze do skonsumowania.

Oglądałam ostatnio program na temat właśnie naszego odwiecznego problemu marnowania jedzenia. Wzruszył mnie do łez. Poruszyli w nim aspekt wyrzucania surowców żywnościowych, które nie spełniały norm, aby mogłyby być sprzedane w supermarketach. Przerażający jest fakt, że dopuszczamy się segregacji jedzenia tak jak kiedyś ludzi.

Dlaczego banan, który jest zbyt prosty, za długi, zbyt okrągły nie może być zjedzony przez ludzi? Jeśli już są tak drastyczne wymagania, co do ich wymiarów, koloru itp. to chociaż niech ustanowią taką zasadę, żeby nie wyrzucać niezaklasyfikowanej żywności.

Ale przecież nie tylko producenci (nadmiar wytwarzanej żywności do poziomu jej spożywania) i osoby odpowiedzialne za ich dystrybucję są temu winne. My sami także się do tego przyczyniamy.

Chociażby kupujemy więcej niż jesteśmy wstanie przejeść lub często też nie zdążymy zjeść produktu przed utraceniem przez nią terminu spożycia. Najbardziej jest to widoczne w ilościach wyrzucanych owoców i warzyw. Brzydka barwa skórki, np. banana, zniechęca nas już do jego spożycia. Wystarczy odpowiednie warunki przechowywania lub trików przedłużających jego stan optymalny.

Marnotrawstwo żywności to zjawisko, w którym jedzenie jest marnowane, tracąc swoją wartość żywieniową i praktyczną. Stanowi to ogromny problem na skalę globalną, mający negatywny wpływ na zdrowie ludzi, środowisko oraz gospodarkę. Oto wyczerpujący opis marnotrawstwa żywności:

Definicja i zakres: Marnotrawstwo żywności odnosi się do utraty żywności w każdym etapie łańcucha dostaw: od produkcji, przetwarzania i dystrybucji, aż po konsumpcję. Obejmuje to zarówno żywność w stanie surowym, jak i gotowym. Marnotrawstwo może mieć różne formy, takie jak zgnilizna i psucie się produktów, odrzucanie niedoskonałych owoców i warzyw ze względów estetycznych, a także nadmierna ilość przygotowanego jedzenia, która pozostaje niewykorzystana.

Skala problemu: Marnotrawstwo żywności jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), około jednej trzeciej całej wyprodukowanej żywności jest marnowana lub tracona. Szacuje się, że rocznie traci się aż 1,3 miliarda ton żywności, co ma ogromne konsekwencje zarówno społeczne, jak i środowiskowe.

Przyczyny marnotrawstwa: Marnotrawstwo żywności ma różnorodne źródła. W krajach rozwiniętych często wynika z nadmiernego dostępu do żywności, wygórowanych standardów estetycznych produktów oraz niewłaściwego przechowywania i zarządzania zapasami. W krajach rozwijających się, marnotrawstwo jest często spowodowane problemami w łańcuchu dostaw, brakiem infrastruktury oraz brakiem edukacji w zakresie przechowywania i przetwarzania żywności.

Konsekwencje społeczne: Marnotrawstwo żywności ma poważne skutki społeczne. W sytuacji, gdy ogromne ilości żywności są marnowane, niektórzy ludzie na świecie cierpią na niedożywienie i głód. Dodatkowo, marnotrawstwo przyczynia się do wzrostu cen żywności oraz wywiera presję na zasoby naturalne i ekosystemy.

Wpływ na środowisko: Marnotrawstwo żywności ma także negatywny wpływ na środowisko. Produkcja żywności wymaga znacznych zasobów, takich jak woda, energia i gleba. Wyrzucanie żywności do śmieci powoduje niepotrzebne zużycie tych zasobów oraz generuje emisje gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmian klimatycznych.

Działania na rzecz redukcji marnotrawstwa: Redukcja marnotrawstwa żywności wymaga zaangażowania na różnych poziomach. W skali globalnej konieczne są zmiany polityczne, takie jak poprawa infrastruktury w krajach rozwijających się i promowanie zrównoważonych praktyk produkcji i dystrybucji. W skali indywidualnej istotne jest zwiększenie świadomości na temat problemu, edukacja w zakresie przechowywania żywności oraz zmiany nawyków żywieniowych, takie jak planowanie posiłków i ograniczenie ilości wyrzucanej żywności.

Podsumowując, marnotrawstwo żywności jest globalnym wyzwaniem o ogromnych konsekwencjach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Redukcja marnotrawstwa wymaga kompleksowych działań na różnych płaszczyznach, aby zapewnić zrównoważony i efektywny system żywnościowy, który przyczyni się do poprawy zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

Marnotrawstwo żywności – zapobieganie

Wiele ludzi jest bezdomnych, czy chociaż biednych. Korona by nikomu nie spadła, jak by powstał ogólnodostępna organizacja zajmująca się zwożeniem takiej „niepotrzebnej” żywności. Ja naprawdę gorąco apeluję o rozsądek i „włączenie myślenia” w organizowaniu regulaminów działania działalności gastronomiczno-gospodarczej.

Jeśli już by miała taka „niepotrzebna” żywność zostać wyrzucona do kosza, to lepiej podzielić się z osobami naprawdę potrzebującymi lub nauczenie się jej wykorzystywania w inny sposób. Wystarczy trochę kreatywności i dobrej organizacji.

Apeluję do Was, abyśmy robili przemyślane zakupy. Kupować tylko tyle ile wiemy, że zjemy. W Internecie można znaleźć wiele trików kuchennych wydłużających termin przydatności produktów lub zachowanie barwy, jak np. owinięcie folią spożywczą „główkę” banana 😉

Zachęcam również do lektury artykułu o prawidłowym przechowywaniu żywności. Dzięki tej wiedzy będziecie w stanie cieszyć się wartościowymi i ładniejszymi surowcami żywnościowymi.

Nasza planeta to nie tylko, roślinność, wody, zwierzęta. Ale my ludzie też. Dlatego ZADBAJMY O SWOJĄ PLANETĘ JUŻ DZIŚ TAK JAKBYŚMY DBALI O SIEBIE SAMEGO!!!!!