Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH ORAZ ZGODA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Zuzanna Rosińska.

Oświadczam, że będę stosować się do otrzymanych od Dietetyka indywidualnie przygotowanych dla mnie materiałów żywieniowych, a w razie wystąpienia wątpliwości, co do diety i zaleceń skontaktuję się z Dietetykiem.

Mam świadomość, że zastosowane terapie dietetyczne mogą być niewystarczające do zagwarantowania zadowalającego efektu dietoterapii bądź odchudzania, głównie w wyniku występowania czynników pozadietetycznych. W razie podejrzenia występowania ukrytych stanów chorobowych zgadzam się na odbycie konsultacji u innego specjalisty.

Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, który nie stosował się do zaleceń Usługodawcy, jak również na skutek zatajenia przez Pacjenta informacji o istotnych faktach i okolicznościach dot. swojego stanu zdrowia, w tym braku niezbędnych badań i innych aspektów, które miałyby wpływ na określenie zaleceń i stanowiłyby przeciwwskazanie do zastosowanie określonych zaleceń, a o których Dietetyk nie został poinformowany.

Dietetyk opracowuje Diety zgodnie z aktualną wiedzą naukową, zachowując zasady sztuki dietetycznej i dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną dbałością o zdrowie Pacjenta. Ze względu na złożoność problemu, zmienność osobniczą i złożoność organizmu ludzkiego, skutki stosowania Diety nie zawsze są możliwe do przewidzenia, jak również nie można w 100% zagwarantować skuteczności terapii i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Dietetyk nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak lub niepełne rezultaty Diety, jak również za ewentualne negatywne skutki jej stosowania.

Wszelkie Materiały otrzymane od Dietetyka są objęte prawami autorskimi. W związku z tym każde przekazywanie materiałów osobom trzecim, a przede wszystkim kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka, wiąże się z odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich przez Pacjenta.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwych do przewidzenia następstwach badania składu ciała metodą bioimpedancji oraz przeciwwskazaniach do jego wykonania i wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania, jeśli przeciwwskazania nie występują.

Dokonanie opłaty za Usługi dietetyczne są jednoznaczne z akceptacją ww. regulaminu usług.

Właściciel
Zuzanna Rosińska

error: Content is protected !!