Badanie mikrobioty jelitowej

Mikrobiota jelitowa, czyli złożona społeczność mikroorganizmów zamieszkujących nasze jelita, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia. Liczne badania wskazują, że mikrobiota jelitowa ma wpływ nie tylko na nasze trawienie, ale także na funkcjonowanie układu odpornościowego, metabolizm, a nawet na nasze psychiczne samopoczucie. Dlatego też badanie mikrobioty jelitowej stało się niezwykle ważne w dziedzinie medycyny i nauk biologicznych.

W ostatnich latach dokonano znacznego postępu w zrozumieniu różnorodności i funkcji mikroorganizmów jelitowych. Badania wykazały, że mikrobiota jelitowa składa się z setek różnych gatunków bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów, tworząc unikalny ekosystem w naszym przewodzie pokarmowym. Różnice w składzie i różnorodności mikrobioty jelitowej między osobami mogą mieć istotny wpływ na nasze zdrowie.

Badanie mikrobioty jelitowej to dynamiczne i fascynujące pole badań, które może przyczynić się do rewolucji w dziedzinie medycyny i zdrowia. Poznanie składu, funkcji i interakcji mikroorganizmów jelitowych otwiera nowe możliwości diagnostyki, leczenia i profilaktyki wielu chorób.

Na czym polega badanie mikrobioty jelitowej?

Badanie mikrobioty jelitowej jest niezwykle ważnym narzędziem w ocenie zdrowia jelit oraz ogólnego stanu organizmu. Jest to proces, który pozwala nam ocenić różnorodność bakterii obecnych w naszym przewodzie pokarmowym i uzyskać szczegółowy raport wynikowy, przedstawiający skład mikrobioty jelitowej.

Podczas badania mikrobioty jelitowej, pobierane są próbki kału, które zawierają informacje o mikroorganizmach obecnych w naszym przewodzie pokarmowym. Następnie, za pomocą zaawansowanych technik laboratoryjnych, takich jak sekwencjonowanie DNA, analizowane jest DNA mikroorganizmów, umożliwiając identyfikację i zliczenie różnych gatunków bakterii.

Raport wynikowy, który otrzymujemy po zakończonym badaniu, prezentuje skład mikrobioty jelitowej. Możemy dowiedzieć się, jakie gatunki bakterii są obecne w naszym przewodzie pokarmowym i jakie są ich proporcje. Informacje te są przedstawiane w formie grafów, tabel i wykresów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą mikrobiotę jelitową.

Wynik badania mikrobioty jelitowej ma kluczowe znaczenie dla oceny stanu i kondycji jelit oraz ogólnego zdrowia organizmu. Różnorodność mikroorganizmów jelitowych jest ważna dla utrzymania równowagi mikrobiotycznej, która wpływa na procesy trawienne, wchłanianie składników odżywczych oraz funkcjonowanie układu odpornościowego.

Niski poziom różnorodności mikrobioty jelitowej może wskazywać na niekorzystne zmiany w jelitach, takie jak dysbioza czy niewłaściwa równowaga bakteryjna. Z kolei wysoka różnorodność mikrobioty jelitowej jest związana z lepszym zdrowiem jelitowym i ogólnym stanem organizmu.

Dzięki wynikowi badania mikrobioty jelitowej możemy ocenić stan i kondycję jelit, identyfikując ewentualne nieprawidłowości lub nierównowagę bakteryjną. To pozwala nam podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy zdrowia jelit i ogólnego samopoczucia.

Wnioskiem jest, że badanie mikrobioty jelitowej dostarcza nam cennych informacji na temat składu bakteryjnego naszego przewodu pokarmowego. Raport wynikowy pozwala nam ocenić stan i kondycję jelit, co może mieć istotne znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu. Działając na podstawie tych informacji, możemy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy mikrobioty jelitowej i ogólnego zdrowia organizmu.

Firma NANOBIOME

NOWATORSKIE BADANIE MIKROBIOTY JELITOWEJ

Badanie mikrobioty jelitowej ocenia różnorodność bakterii zasiedlającej ekosystem jelit

Czym się wyróżnia?

 • kompleksowa ocena środowiska bakteryjnego

Badanie mikrobioty jelitowej jest w stanie zidentyfikować wszystkie bakterie obecne w jelicie. Nie skupia się tylko na wykrywaniu pojedynczych mikroorganizmów, ale może rozróżnić zarówno bakterie, które pełnią pozytywne funkcje dla organizmu, jak i te potencjalnie szkodliwe, mogące przyczyniać się do chorób.

 • najbardziej szczegółowa informacja o bakteriach

To unikalne badanie, dostępne tylko w Polsce, jest przeprowadzane za pomocą metody sekwencjonowania całogenomowego. Oznacza to, że analizuje ono pełną długość materiału genetycznego bakterii, a nie tylko wybrany fragment genu, jak miało to miejsce w poprzednich badaniach mikrobiomu. Tego rodzaju podejście zapewnia identyfikację wszystkich informacji dotyczących obecnych w próbce bakterii.

 • dokładny udział procentowy bakterii w ramach całego środowiska

Badanie mikrobioty jelitowej nie pozwala na precyzyjne określenie ilości bakterii – nie jest możliwe ich dokładne zliczenie ani udzielenie jednoznacznego wyniku dotyczącego konkretnych liczbowych wystąpień. Żadna technika badawcza nie umożliwia takiej dokładnej kwantyfikacji. Zamiast tego, wyniki testu NANOBIOME są poddawane analizie bioinformatycznej, która określa procentowy udział poszczególnych bakterii w całym środowisku mikrobioty jelitowej.

 • porównanie wyniku do zdrowego mikrobiomu

W raporcie zawarte jest porównanie wyników do bazy danych osób zdrowych z Polski. Dzięki temu możliwa jest ocena stanu jelit pacjenta w porównaniu do innych osób. Baza danych NANOBIOME stanowi pierwszy zbiór informacji, który charakteryzuje specyfikę środowiska mikroorganizmów układu pokarmowego.

Badanie skierowane jest do:

 • osób odczuwających dolegliwości ze stronu pokarmowego
 • borykających się z ustabilizowaniem prawidłowej masy ciała
 • cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • pacjentów, u których istnieje ryzyko zaburzenia równowagi biologicznej jelit
 • wszystkich chcących ocenić kondycję swoich jelit
 • osób zainteresowanych zmianą stylu życia

Samo badanie jest banalnie proste!

 1. odbiór zestawu pobraniowego i pobranie próbki
 2. rejestracja badania na naniobiome.pl i uzupełnienie ankiety na temat stylu życia
 3. wysyłka próbki do laboratorium
 4. odbiór raportu wynikowego na naniobiome.pl

Raport wynikowy badania zawiera:

 • indeks różnorodności – informuje jakie gatunki bakterii znajduje się w próbce kału oraz jaka jest ich względna liczebność. Określa on tzw. bogactwo gatunkowe bakterii w badanych jelitach.
 • nanobiotyp – zbiorowość bakterii o charakterystycznym rozkładzie z uwzględnieniem przewagi poszczególnych bakterii. Stworzone grupowanie pozwoliło wyłonić powszechnie występujące klastry bakterii, dając uproszczone spojrzenie na mikrobiotę jelitową i jej dynamikę. Nanobiotyp w łatwy sposób pozwala uchwycić podobieństwa i różnice w zbiorowiskach bakterii u różnych osób.
 • interaktywną przeglądarkę mikrobiomu – umożliwiającą użytkownikowi dokładny przegląd składu na wykresie kołowym oraz wyszukanie konkretnych bakterii po nazwie oraz wskazanie procentowego udziału danej bakterii w ramach całego środowiska.
 • ogólne zalecenia i rekomendacje – dotyczące wsparcia kondycji jelit oraz wzbogacenie ich różnorodności biologicznej.

Wynik badania może posłużyć specjalistom z zakresu żywienia do przygotowania spersonalizowanej diety lub ogólnych zaleceń żywieniowych. Na jego podstawie możliwa jest również szczegółowa ocena efektywności wprowadzonej kuracji.

error: Content is protected !!