Zaburzenia PICA

Zaburzenia odżywiania to złożone choroby, które często wymagają interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. Jednym z mniej znanych, ale równie ważnych zaburzeń odżywiania jest PICA. Zaburzenie to polega na trwającej co najmniej jeden miesiąc konsumpcji niejadalnych substancji, takich jak piasek, farby, żwir, papier, kreda czy metal. W przypadku dzieci może to dotyczyć np. jedzenia kleju lub plasteliny. Wiele osób z PICA zwraca uwagę na fakt, że spożywanie tych substancji jest szkodliwe dla zdrowia, ale wciąż nie są w stanie przestać. W artykule na naszym blogu przeanalizujemy przyczyny, objawy i metody leczenia zaburzeń PICA, aby zwiększyć świadomość na ten temat i zwrócić uwagę na ważność odpowiedniego leczenia.

Zaburzenia PICA – co one oznaczają?

Zaburzenia PICA są zaburzeniem odżywiania, w którym osoba spożywa niejadalne substancje, takie jak piasek, żwir, papier, farby, kreda, włosy, ziemię, popiół, metal, czy plastik, które nie posiadają wartości odżywczych lub mają bardzo niską wartość odżywczą. Zazwyczaj osoby z zaburzeniem PICA mają skłonność do jedzenia niejadalnych substancji przez co najmniej jeden miesiąc, pomimo wiedzy, że jedzenie takich rzeczy jest szkodliwe dla ich zdrowia.

Zaburzenia PICA występują przede wszystkim u dzieci, jednak mogą występować również u dorosłych. W przypadku dzieci, zaburzenie to może wystąpić w okresie wczesnego dzieciństwa, podczas kiedy dziecko jest bardzo ciekawe świata i ma naturalną skłonność do wkładania różnych przedmiotów do ust. Jednak, jeśli skłonność ta utrzymuje się poza tym etapem, może to wskazywać na zaburzenie PICA. U dorosłych, zaburzenie to może wynikać z innych chorób, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne lub autyzm.

Zaburzenia PICA są poważnym problemem, który może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, włączając w to zatrucia, uszkodzenia narządów wewnętrznych, infekcje jelit, lub skutki uboczne związane z jedzeniem substancji, które nie są przeznaczone do spożycia. Dlatego też, istotne jest, aby uzyskać pomoc medyczną, jeśli podejrzewasz, że cierpisz na zaburzenia PICA lub podejrzewasz, że ktoś inny może na nie cierpieć.

Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie?

Zaburzenia PICA mogą dotknąć osoby w każdym wieku i płci, jednak są pewne grupy osób, które są bardziej narażone na zachorowanie na to zaburzenie niż inne.

Najbardziej narażone na zachorowanie na PICA są dzieci w wieku od 2 do 3 lat, które często badają otoczenie i wkładają różne przedmioty do ust. Jednak większość dzieci przestaje to robić w wieku 3-4 lat, gdy rozwijają się ich umiejętności werbalne i poznają świat w inny sposób.

Inne grupy osób, które są bardziej narażone na PICA to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, schizofrenią lub innymi zaburzeniami psychicznymi, które wpływają na zachowanie jedzenia niejadalnych substancji. W przypadku niektórych kultur, zwłaszcza w Afryce i Azji, zjedzenie ziemi lub gliny jest tradycyjnym zwyczajem, co może przyczynić się do występowania zaburzeń PICA.

Należy pamiętać, że zaburzenia PICA mogą wystąpić u każdej osoby, niezależnie od grupy wiekowej czy kulturowej, i jeśli podejrzewasz, że cierpisz na to zaburzenie, warto szukać pomocy medycznej.

Jaka jest przyczyna rozwoju powstania zaburzenia PICA?

Nie ma jednoznacznej przyczyny rozwoju zaburzenia PICA. Zwykle wynika ono z kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych.

Czynniki biologiczne, takie jak niedobór składników odżywczych lub niedobór żelaza, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia PICA. Osoby z zaburzeniem PICA często wykazują niedobór żelaza, co sugeruje, że jedzenie niejadalnych substancji może być związane z próbą uzupełnienia niedoborów składników odżywczych.

Czynniki psychologiczne, takie jak trudne doświadczenia życiowe, stres, depresja czy lęk, również mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia PICA. Jedzenie niejadalnych substancji może służyć jako sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami lub na redukcję stresu.

Czynniki środowiskowe, takie jak brak dostępu do zdrowych produktów spożywczych, brak opieki nad dzieckiem, czy niska jakość życia, mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia PICA. Na przykład, osoby żyjące w warunkach skrajnej biedy lub w warunkach kulturowych, w których jedzenie ziemi jest tradycją, są bardziej narażone na to zaburzenie.

Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek zaburzenia PICA jest indywidualny i powinien być diagnozowany przez specjalistów.

Jakie są metody leczenia zaburzeń PICA?

Leczenie zaburzeń PICA zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta, ale może obejmować różne formy terapii.

Jeśli zaburzenia PICA wynikają z deficytu składników odżywczych, leczenie może skupiać się na uzupełnieniu braków żywieniowych i na zapewnieniu odpowiedniej diety. W niektórych przypadkach konieczne może być również przyjmowanie suplementów mineralnych i witaminowych.

W przypadku zaburzeń PICA spowodowanych czynnikami psychologicznymi, terapia behawioralna może być skuteczna. Może to obejmować psychoterapię, terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodziną lub grupową. Terapia ma na celu pomóc pacjentowi w zrozumieniu swoich zachowań i emocji oraz w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

W przypadku zaburzeń PICA związanych z chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy zaburzenia ze spektrum autyzmu, leczenie obejmuje często terapię farmakologiczną. Leki mogą pomóc w zmniejszeniu niezdrowych zachowań i poprawieniu funkcjonowania pacjenta.

W przypadku dzieci z zaburzeniami PICA, terapia jest zwykle skuteczniejsza, gdy uczestniczą w niej również opiekunowie. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą być szkoleni w odpowiednich strategiach radzenia sobie z zachowaniem dziecka.

W każdym przypadku ważne jest, aby pacjent był objęty wsparciem medycznym i psychologicznym, aby móc skutecznie zarządzać zaburzeniem PICA i uniknąć potencjalnych powikłań zdrowotnych.

Do kogo się zwrócić o pomoc w przypadku diagnozy zaburzeń PICA?

Jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś z rodziny zaburzenia PICA, warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą, takim jak psycholog, psychiatra, terapeuta zajmujący się zaburzeniami odżywiania lub specjalista ds. żywienia.

Lekarz pierwszego kontaktu może przeprowadzić wstępną ocenę i zlecić badania, aby wykluczyć przyczyny organiczne, takie jak niedobory składników odżywczych lub infekcje. Po wykluczeniu przyczyn medycznych, lekarz może skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Psycholog lub psychiatra może pomóc w ocenie przyczyn psychologicznych zaburzenia PICA oraz zaproponować terapię behawioralną lub farmakologiczną.

Terapeuta zajmujący się zaburzeniami odżywiania może pomóc w ocenie i leczeniu zaburzeń związanych z jedzeniem, w tym zaburzeń PICA.

Specjalista ds. żywienia może pomóc w ocenie diety pacjenta i zaproponować strategie żywieniowe, które pomogą uzupełnić braki żywieniowe i poprawić ogólny stan zdrowia.

Ważne jest, aby pacjent był objęty wsparciem zespołu specjalistów, aby móc skutecznie zarządzać zaburzeniem PICA i uniknąć potencjalnych powikłań zdrowotnych.

Zaburzenia PICA okiem dietetyka

Zaburzenia PICA to zaburzenia polegające na spożywaniu substancji nieżywnościowych, takich jak ziemia, glinka, lodowa, farby, gumki do żucia i wiele innych. Mogą występować u dzieci, jak i u dorosłych, a ich przyczyny mogą być różnorodne, od niedoboru składników odżywczych, przez zaburzenia psychiczne, po stres i traumy.

W kontekście diety i żywienia, zaburzenia PICA są niebezpieczne ze względu na ryzyko przedawkowania substancji szkodliwych dla organizmu, a także z uwagi na ryzyko niedoboru składników odżywczych, jeśli osoba jednocześnie nie dostarcza organizmowi wystarczającej ilości pożywienia.

Dlatego w przypadku podejrzenia zaburzeń PICA ważne jest przede wszystkim skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą żywieniowym w celu ustalenia przyczyn i skutków tych zaburzeń oraz określenia odpowiedniej strategii żywieniowej, która pozwoli na dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i minimalizowanie ryzyka przedawkowania substancji szkodliwych.

error: Content is protected !!