Banki żywności

Banki żywności jest to ogólna nazwa działalności instytucji charytatywnych polegających na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia żywności lecz wycofanej z obrotu, a która zostałaby zutylizowana niepotrzebnie i rozdawanie jej wśród najbardziej potrzebujących.

W 2011 roku została powołana Rada ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności przez Federację Polskich Banków Żywności, a która działa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Banki żywności tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia oraz w okresie wielkanocnym rozpoczynają Świąteczną Zbiórkę Żywności i zachęcają wszystkich do wsparcia osób najuboższych. Ale pomagać można przecież cały rok 🙂

W samej Polsce działa już 31 Banków Żywności (m. in. w: Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Pile, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i wielu innych). Tą informacje możesz sprawdzić na stronie www.bankizywnosci.pl.

Dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa (POPŻ) zapewniane jest wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Posiłki dla 2 osób przez miesiąc kosztują tylko 15 zł. Wpłacając na ten cel chociażby przysłowiową złotówkę, razem jesteśmy w stanie uzbierać dla naprawdę sporej ilości spragnionych i głodnych. Nie bądźmy obojętni na coraz szerszą skalę problem.

MARNUJĄC ŻYWNOŚĆ, MARNUJESZ PLANETĘ!!!

Całkowicie się z tym zgadzam. Według statystyk rocznie z powodu wyrzucania żywności trafia do atmosfery 3,3 mld ton gazów cieplarnianych (dane z całego świata).

Banki Żywności: Pomoc dla Osób Potrzebujących

Banki Żywności to organizacje charytatywne, które mają na celu zbieranie, przechowywanie i dystrybucję żywności dla osób potrzebujących. Ich głównym celem jest walka z głodem i marnotrawstwem żywności poprzez efektywne wykorzystanie nadwyżek produkcyjnych i zbieranie żywności od darczyńców, by dostarczyć ją do osób ubogich, bezdomnych, starszych, dzieci czy rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Funkcjonowanie Banków Żywności:

 1. Zbieranie Żywności: Banki Żywności zbierają żywność od producentów, dostawców, sklepów spożywczych, a także od indywidualnych darczyńców.
 2. Przechowywanie: Zebrane produkty są sortowane, sprawdzane pod względem jakości i daty ważności, a następnie przechowywane w magazynach.
 3. Dystrybucja: Banki Żywności współpracują z organizacjami charytatywnymi, schroniskami, placówkami opiekuńczymi i innymi instytucjami, aby dostarczać żywność osobom potrzebującym.
 4. Edukacja: Oprócz dostarczania żywności, wiele banków żywności angażuje się w działania edukacyjne na temat zdrowego odżywiania i mądrzejszego wykorzystania żywności.

Korzyści i Wyzwania:

 • Korzyści: Banki Żywności przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zwiększają świadomość społeczną na temat problemów głodu i ubóstwa.
 • Wyzwania: Banki Żywności muszą dbać o jakość i bezpieczeństwo żywności oraz koordynować dystrybucję, aby trafiła do osób najbardziej potrzebujących.

Wsparcie Społeczne: Wspieranie banków żywności to ważna inicjatywa społeczna. Możesz włączyć się, przekazując nadwyżki żywności, finansując działania, wolontariując lub informując o organizacjach w potrzebie.

Banki Żywności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu podstawowych potrzeb żywieniowych najbardziej potrzebującym. To wspólne działanie społeczeństwa, które pomaga zredukować głód i wspiera godne życie dla wszystkich.

Banki żywności – jak to działa?

Banki żywności ratują żywność przed zmarnowaniem. Działalność ich opiera się na zasadzie non-profit, czyli jest to praca charytatywna. Instytucja te wyszukują źródła żywności produkowanej w nadmiarze. Pozyskują żywność o tzw. krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń.

Banki Żywności to organizacje, które skupiają się na zbieraniu, przechowywaniu i dystrybucji żywności w celu pomocy osobom potrzebującym. Ich działanie opiera się na efektywnym wykorzystaniu nadwyżek żywności oraz współpracy z różnymi podmiotami, aby dostarczyć posiłki tym, którzy ich potrzebują. Oto jak działa system banków żywności:

 1. Zbieranie Żywności:
  • Banki Żywności zbierają żywność od różnych źródeł, takich jak producenci żywności, sklepy spożywcze, hurtownie, rolnicy, a także indywidualni darczyńcy.
  • Żywność zbierana jest w postaci nadwyżek produkcyjnych, żywności o krótkiej dacie ważności, produktów nadających się do spożycia, ale nie do sprzedaży, oraz darowizn od darczyńców.
 2. Sortowanie i Przechowywanie:
  • Zebrane produkty są starannie sortowane i sprawdzane pod kątem jakości oraz daty przydatności do spożycia.
  • Następnie są przechowywane w odpowiednich magazynach, gdzie są odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i szkodnikami.
 3. Współpraca z Partnerami:
  • Banki Żywności współpracują z różnymi organizacjami charytatywnymi, placówkami opiekuńczymi, schroniskami dla bezdomnych i innymi instytucjami pomagającymi osobom potrzebującym.
  • Produkty są dystrybuowane do tych organizacji, które wiedzą, gdzie są najbardziej potrzebne.
 4. Dystrybucja do Osób Potrzebujących:
  • Produkty żywnościowe są dostarczane do osób, rodzin i grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Dystrybucja odbywa się w formie paczek żywnościowych lub posiłków gotowych, które są dostosowane do potrzeb żywieniowych odbiorców.
 5. Edukacja i Świadomość Społeczna:
  • Wiele banków żywności angażuje się również w działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat marnotrawstwa żywności oraz problemu ubóstwa i głodu.
  • Edukacja dotyczy również zdrowego odżywiania i właściwego wykorzystania dostępnej żywności.
 6. Wolontariat i Wsparcie Społeczne:
  • W działaniach banków żywności często uczestniczą wolontariusze, którzy pomagają w zbieraniu, sortowaniu i dystrybucji żywności.
  • Banki żywności mogą również otrzymywać wsparcie finansowe od darczyńców, sponsorów i organizacji charytatywnych.

Działanie banków żywności jest oparte na solidarności społecznej i chęci niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wykorzystanie nadmiarów żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane.