Banki żywności

Banki żywności jest to ogólna nazwa działalności instytucji charytatywnych polegających na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia żywności lecz wycofanej z obrotu, a która zostałaby zutylizowana niepotrzebnie i rozdawanie jej wśród najbardziej potrzebujących.

W 2011 roku została powołana Rada ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności przez Federację Polskich Banków Żywności, a która działa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Banki żywności tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia oraz w okresie wielkanocnym rozpoczynają Świąteczną Zbiórkę Żywności i zachęcają wszystkich do wsparcia osób najuboższych. Ale pomagać można przecież cały rok 🙂

W samej Polsce działa już 31 Banków Żywności (m. in. w: Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Pile, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i wielu innych). Tą informacje możesz sprawdzić na stronie www.bankizywnosci.pl.

Dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa (POPŻ) zapewniane jest wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Posiłki dla 2 osób przez miesiąc kosztują tylko 15 zł. Wpłacając na ten cel chociażby przysłowiową złotówkę, razem jesteśmy w stanie uzbierać dla naprawdę sporej ilości spragnionych i głodnych. Nie bądźmy obojętni na coraz szerszą skalę problem.

MARNUJĄC ŻYWNOŚĆ, MARNUJESZ PLANETĘ!!!

Całkowicie się z tym zgadzam. Według statystyk rocznie z powodu wyrzucania żywności trafia do atmosfery 3,3 mld ton gazów cieplarnianych (dane z całego świata).

Banki żywności – jak to działa?

Banki żywności ratują żywność przed zmarnowaniem. Działalność ich opiera się na zasadzie non-profit, czyli jest to praca charytatywna. Instytucja te wyszukują źródła żywności produkowanej w nadmiarze. Pozyskują żywność o tzw. krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń.

Zajmują się również magazynowaniem otrzymanej żywności i racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji. Promują postawy przeciw marnowaniu żywności