Fenyloketonuria

Fenyloketonuria (PKU) to rzadka choroba genetyczna, która wpływa na zdolność organizmu do przetwarzania aminokwasu fenylalaniny. Choroba ta jest dziedziczona autosomalnie recesywnie, co oznacza, że aby zachorować, trzeba odziedziczyć wadliwy gen od obu rodziców. PKU ma poważny wpływ na zdrowie, zwłaszcza na rozwijający się mózg, dlatego ważne jest jej wcześniejsze wykrycie i leczenie.

Osoby z PKU mają defekt w genie kodującym enzym fenylalaninohydrolazę (PAH), który jest odpowiedzialny za rozkład fenylalaniny na tyrozynę. W wyniku tego defektu fenylalanina gromadzi się we krwi i tkankach, co może prowadzić do uszkodzenia mózgu.

W organizmie dziecka dochodzi do upośledzenia procesu hydroksylacji fenyloalaniny, ale brakuje też niezbędnych aminokwasów do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizmu (tyrozyny i tryptofanu).

Aminokwas tyrozyna jest niezbędny do budowy hormonów tarczycy (tyroksyny), rdzenia nadnerczy (adrenaliny, noradrenaliny), wytwarzania barwników (melanin), które chronią przed promieniowaniem nadfioletowym.

Gdy pojawi się już nadmiar fenyloalaniny w organizmie organizm samoistnie próbuje pozbyć się jej nadmiaru, przetwarzając ją w kwas fenylopirogronowy, fenylomlekowy, orto-hydroksyfenylooctowy, które są ketonami. Zagrażają one zdrowiu, a czasami nawet życiu.

Objawy

Objawami fenyloketonurii są:

 • uporczywe wymioty, niepowodujące zahamowania przyrostu masy ciała
 • zmiany na skórze typu skazowego lub zapalnego w okresie wczesnoniemowlęcym
 • charakterystyczny „mysi” zapach moczu
 • zmniejszenie pigmentacji skóry, włosów, tęczówek
 • stopniowego narastania spóźnienia rozwoju psychoruchowego
 • częste drawki
 • małogłowia
 • ciężkie upośledzenie rozwoju umysłowego

Diagnostyka:

Noworodki są rutynowo badane pod kątem PKU, co pozwala na wczesne wykrycie choroby. Badanie polega na pomiarze poziomu fenylalaniny we krwi. W przypadku pozytywnego wyniku konieczne jest dalsze potwierdzenie choroby poprzez testy genetyczne.

Diagnostyka PKU jest kluczowym krokiem w leczeniu tej choroby. Dzięki wczesnemu wykryciu i odpowiedniemu leczeniu można znacząco poprawić jakość życia pacjenta i zapobiec poważnym komplikacjom. Osoby z PKU wymagają stałego monitorowania i opieki lekarza specjalizującego się w tej dziedzinie, aby dostosowywać dietę i leczenie do zmieniających się potrzeb.

Diagnostyka fenyloketonurii (PKU) jest kluczowym elementem, ponieważ wczesne wykrycie tej choroby pozwala na jak najszybsze wprowadzenie leczenia i diety eliminacyjnej.

 1. W większości krajów na świecie przeprowadza się rutynowe badania przesiewowe noworodków, w których jednym z celów jest wykrycie PKU. Badanie polega na pobraniu próbki krwi z piątego dnia życia dziecka lub nieco później. Następnie mierzy się poziom fenylalaniny we krwi z tej próbki.
 2. Jeśli wynik badania przesiewowego wskazuje podwyższony poziom fenylalaniny, lekarze podejrzewają obecność PKU. Jednak poziom fenylalaniny może być podwyższony z różnych powodów, dlatego nie jest to jednoznaczna diagnoza choroby.
 3. W przypadku pozytywnego wyniku badania przesiewowego, konieczne jest potwierdzenie diagnozy PKU. Najczęściej stosuje się testy genetyczne, które pozwalają zidentyfikować wadliwy gen odpowiedzialny za brak lub niedobór enzymu fenylalaninohydrolazy (PAH). Testy genetyczne potwierdzają diagnozę PKU.
 4. Po otrzymaniu diagnozy PKU konieczne jest dokładne określenie poziomu fenylalaniny we krwi pacjenta. To pozwala na dostosowanie diety eliminacyjnej do indywidualnych potrzeb. Regularne badania poziomu fenylalaniny we krwi są niezbędne w trakcie całego życia pacjenta z PKU.
 5. Dodatkowe badania mogą być wykonywane, aby ocenić wpływ PKU na organizm, takie jak badania obrazowe mózgu i ocena funkcji neurologicznych.

Leczenie:

Leczenie PKU opiera się na ograniczeniu spożycia fenylalaniny w diecie. Osoby z PKU muszą stosować dietę niskofenyloalaninową przez całe życie. To dieta eliminacyjna, która wyklucza produkty bogate w ten aminokwas, takie jak mięso, ryby, nabiał, jaja i wiele produktów przetworzonych. Wymagane jest również stosowanie specjalnych mieszanek białkowych i suplementów witaminowych. Monitorowanie poziomu fenylalaniny we krwi jest kluczowym elementem leczenia.

Leczenie PKU jest trwałe i wymaga dyscypliny w stosowaniu diety oraz regularnych wizyt u specjalistów. Jednak skuteczne zarządzanie chorobą może znacząco poprawić jakość życia pacjentów i zapobiec powikłaniom związanym z nadmiarem fenylalaniny we krwi. Leczenie fenyloketonurii (PKU) jest skomplikowane i wymaga pełnej współpracy pacjenta i jego rodziny.

 1. To kluczowy element leczenia PKU. Osoby z PKU muszą unikać produktów zawierających fenylalaninę, a więc mięsa, ryb, nabiału, jaj, orzechów i wiele produktów przetworzonych. Zamiast tego spożywają specjalne produkty niskobiałkowe i niskofenyloalaninowe, takie jak chleb, makarony i mąka, które są dostępne w specjalistycznych sklepach lub przygotowywane w warunkach szpitalnych.
 2. Ze względu na ograniczenia żywieniowe, osoby z PKU często otrzymują suplementy białka i aminokwasów, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dodatkowo, ze względu na ograniczone źródła witamin i minerałów w diecie, suplementacja tych składników może być konieczna.
 3. Regularne badania poziomu fenylalaniny we krwi są niezbędne, aby kontrolować skuteczność diety i dostosowywać jej skład do indywidualnych potrzeb. Zazwyczaj badania te są wykonywane co kilka tygodni u niemowląt i dzieci oraz co kilka miesięcy u dorosłych.
 4. Leczenie PKU wymaga współpracy zespołu medycznego, który obejmuje dietetyka specjalizującego się w PKU, lekarza metabolicznego, pielęgniarkę i psychologa. To zespół nadzoruje leczenie, uczy pacjentów i ich rodzin, jak skutecznie zarządzać chorobą i dostosowywać dietę.
 5. Osoby z PKU i ich rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego i emocjonalnego. Życie z restrykcyjną dietą może być trudne, dlatego ważne jest, aby znaleźć wsparcie w grupach wsparcia lub organizacjach pacjentów z PKU.
 6. Dzieci z PKU wymagają regularnych badań rozwoju, aby monitorować wzrost, rozwój i zdrowie ogólnie.

Skutki nieleczonej fenyloketonurii są zróżnicowane, ale mogą obejmować opóźnienia w rozwoju intelektualnym, trudności w nauce, zaburzenia zachowania, drgawki, problemy z układem nerwowym i skórnymi, a także specyficzny zapach ciała. W ciężkich przypadkach nieleczona PKU może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu – upośledzenia intelektualnego. Można temu zapobiec tylko poprzez wczesne wykrycie choroby, rozpoczęcie natychmiastowego leczenia oraz wdrożenie odpowiedniej diety z ograniczoną ilością fenyloalaniny. W wyniku tych zaburzeń w organizmie dziecka występuje również deficyt neuroprzekaźników: DOPA i serotoniny.

Profilaktyka:

Profilaktyka PKU opiera się na wczesnym wykrywaniu i skutecznym zarządzaniu chorobą. Dzięki temu pacjenci mogą prowadzić zdrowe życie pomimo restrykcyjnej diety i minimalizować ryzyko powikłań związanych z nadmiarem fenylalaniny we krwi.

Jednym z najważniejszych aspektów profilaktyki PKU jest badanie przesiewowe wykonywane u noworodków. Jest to rutynowe badanie krwi pobierane z pięty dziecka w pierwszych dniach życia. Badanie to ocenia poziom fenylalaniny we krwi. W przypadku wykrycia podwyższonych wartości, możliwe jest szybkie rozpoczęcie leczenia, co minimalizuje ryzyko poważnych powikłań związanych z nadmiarem fenylalaniny.

Jeśli badanie przesiewowe u noworodka wykryje podwyższony poziom fenylalaniny, lekarze i dietetycy natychmiast wprowadzają restrykcyjną dietę niskofenyloalaninową. To kluczowe działanie, ponieważ umożliwia kontrolowanie poziomu fenylalaniny we krwi i minimalizuje ryzyko uszkodzenia mózgu i rozwoju neurologicznego.

W miarę jak dziecko rośnie, dieta niskofenyloalaninowa jest dostosowywana do jego wieku i potrzeb kalorycznych. Jest to kluczowy element profilaktyki, ponieważ umożliwia prawidłowy rozwój dziecka, pomimo restrykcyjnej diety.

Profilaktyka PKU obejmuje również wsparcie rodziny dziecka. Rodzice i opiekunowie muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie zarządzania dietą i monitorowaniem poziomu fenylalaniny. Psychologiczne wsparcie i edukacja są kluczowe, aby rodzina mogła radzić sobie z wyzwaniami związanymi z chorobą.

Regularne badania kontrolne poziomu fenylalaniny we krwi są konieczne przez całe życie pacjenta. To pozwala na dostosowywanie diety do zmieniających się potrzeb i monitorowanie stanu zdrowia.

Dla pacjentów i ich rodzin istnieją organizacje pacjentów oraz grupy wsparcia, które mogą pomóc w radzeniu sobie z chorobą i udzielać cennych porad.

Wsparcie psychologiczne:

Wsparcie psychologiczne ma na celu pomóc osobom z PKU i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z chorobą i zapewnić im psychologiczną stabilność oraz wsparcie w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowia.

 1. Zarówno pacjenci, jak i ich rodziny mogą doświadczać silnych emocji związanych z diagnozą PKU i koniecznością prowadzenia restrykcyjnej diety. Psycholog, terapeuta lub grupa wsparcia mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi emocjami i uczuciami.
 2. Pacjenci i rodziny muszą zdobyć wiedzę na temat PKU, diety niskofenyloalaninowej i zarządzania chorobą. Edukacja może pomóc w zrozumieniu znaczenia diety i motywować do jej przestrzegania.
 3. Pacjenci z PKU mogą doświadczać stygmatyzacji ze strony rówieśników lub społeczeństwa ze względu na swoją dietę. Wsparcie psychologiczne może pomóc w radzeniu sobie z takimi sytuacjami i budowaniu pewności siebie.
 4. Choroba PKU wpływa nie tylko na pacjenta, ale również na jego rodzinę. Rodzice i opiekunowie potrzebują wsparcia i porad, aby skutecznie zarządzać dietą dziecka.
 5. Pacjenci muszą nauczyć się radzić sobie z wyzwaniami związanymi z dietą w codziennym życiu, takimi jak jedzenie poza domem czy planowanie posiłków w podróży.
 6. Psycholog może pomóc pacjentowi zmotywować się do przestrzegania diety i monitorowania poziomu fenylalaniny we krwi.
 7. Grupy wsparcia dla osób z PKU i ich rodzin mogą być doskonałym źródłem wsparcia emocjonalnego i praktycznych porad.

Zasady odżywiania się w fenyloketonurii

Wskazaniem do wprowadzenia diety jest stężenie fenyloalaniny we krwi >0,6 mmol/l (10 mg/dl). Jej zasadą jest ograniczenie podaży tego aminokwasu, czynnika zaburzającego równowagę aminokwasową w organizmie.

Mózg starszego dziecka (>10 r.ż) dojrzalszy system nerwowy jest bardziej odporny na szkodliwe działanie dużych stężeń fenyloalaniny, dlatego można zwiększyć odpowiednio asortyment produktów lub ich ilość, zawierających ten aminokwas.

U małych dzieci stosuje się preparaty mleko zastępcze, o przygotowanym specjalnie składzie. Są to najczęściej hydrolizaty białkowe lub syntetyczne mieszaniny aminokwasów uzupełnianie w składniki pokarmowe.

Fenyloketonuria (PKU) to rzadka choroba metaboliczna, która wymaga restrykcyjnej diety niskofenyloalaninowej przez całe życie.

1. Głównym celem diety w PKU jest eliminacja lub znaczne ograniczenie źródeł fenylalaniny w diecie. Należy unikać spożywania mięsa, ryb, nabiału, jaj, orzechów, nasion, produktów z soi, produktów zawierających aspartam oraz innych wysokobiałkowych produktów.

2. W diecie PKU stosuje się specjalne mieszanki białkowe, które dostarczają niezbędne aminokwasy, a jednocześnie są wolne od fenylalaniny. Dzięki nim można zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na białko.

3. Osoby z PKU często potrzebują suplementacji witamin i minerałów, ponieważ dieta niskofenyloalaninowa może ograniczać dostępność niektórych składników odżywczych.

4. Regularne badania krwi w celu monitorowania poziomu fenylalaniny we krwi są kluczowe w zarządzaniu PKU. Wyniki tych badań pomagają dostosowywać dietę oraz kontrolować poziom fenylalaniny.

5. Osoby z PKU powinny regularnie konsultować się z dietetykiem specjalizującym się w leczeniu tej choroby. Dietetyk pomoże w planowaniu diety, monitorowaniu składu ciała i ocenie stanu odżywienia.

6. Dieta musi być dostosowywana do wieku, wzrostu i rozwoju pacjenta, dlatego ważne jest regularne dostosowywanie ilości białka w diecie.

7. Osoby z PKU muszą uważnie czytać etykiety produktów spożywczych, aby upewnić się, że nie zawierają one fenylalaniny lub zawierają ją w niskich ilościach.

8. Pacjenci z PKU powinni utrzymywać regularny kontakt z lekarzem specjalizującym się w chorobach metabolicznych, aby monitorować ich stan zdrowia ogólnego.

Styl życia osób z PKU jest zdecydowanie bardziej restrykcyjny niż w przypadku większości ludzi, ale przestrzeganie restrykcyjnej diety jest kluczowe dla uniknięcia powikłań i utrzymania zdrowia. Współpraca z lekarzem, dietetykiem i ścisła kontrola diety pozwalają osobom z PKU prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie.

Warto podkreślić, że leczenie PKU to proces długotrwały, który wymaga regularnej opieki dietetycznej i lekarskiej. Dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiedniego specjalisty, który będzie wspierał osobę z PKU na każdym etapie jej życia.

error: Content is protected !!