Jak rozpoznać u siebie otyłość

Jak rozpoznać u siebie otyłość?

jak rozpoznać u siebie otyłość

Otyłość jest chorobą przewlekłą, która polega na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie. Choroba ta jest niebezpieczna dla zdrowia i może prowadzić do powikłań takich jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, a także zwiększyć ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.

Jak rozpoznać u siebie otyłość? – dorośli

W celu diagnostyki nadwagi i otyłości stosuje się różne metody. Istnieją proste i łatwo dostępne metody, które znajdują zastosowanie w praktyce lekarskiej, a także bardziej skomplikowane i kosztowne metody, które stosuje się głównie w badaniach naukowych.

W rozpoznawaniu otyłości ważną rolę pełni lekarz, do którego zgłaszają się pacjenci niezależnie od przyczyny konsultacji. Pacjenci ci zazwyczaj trafiają do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy w pierwszej kolejności przeprowadzają pomiar masy ciała i wzrostu pacjenta. W celu rozpoznania nadwagi i otyłości, ocenę stanu odżywiania u osób dorosłych powinno się przeprowadzać co roku.

Jeśli lekarz rozpozna otyłość lub nadwagę, powinien poinformować pacjenta o zagrożeniach związanych z nadmierną masą ciała oraz omówić z nim dalsze postępowanie, przeprowadzić diagnostykę i rozpocząć leczenie lub skierować go do specjalisty zajmującego się leczeniem otyłości.

Podczas badania przesiewowego w kierunku nadwagi i otyłości, należy przeprowadzić pomiar masy ciała i wzrostu oraz wyliczenie BMI. BMI, czyli indeks masy ciała, wyrażony jest jako iloraz masy ciała w kilogramach podzielony przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. Pomiar masy ciała i wzrostu powinien być wykonany tuż przed wizytą pacjenta u lekarza, a nie na podstawie podanych przez pacjenta danych liczbowych.

Ważne jest, aby zaznaczyć, że otyłość to choroba związana z nadmiarem tkanki tłuszczowej, a nie ogólnie pojętą nadmierną masą ciała. W skład tej ostatniej wchodzi zarówno tłuszczowa, jak i beztłuszczowa masa ciała, czyli tkanka mięśniowa, masa kostna oraz woda zewnątrz- i wewnątrzkomórkowa.

Otyłość jest chorobą, która wymaga leczenia, np. u dietetyka.

Jak rozpoznać u siebie otyłość? – dzieci i młodzież

Nadwaga i otyłość to problemy zdrowotne, które dotyczą nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznawanie tych zaburzeń i podejmowanie działań zapobiegawczych, aby zapobiec ich pogłębianiu się w przyszłości. W tym celu opracowano międzynarodowe kryteria International Obesity Task Force (IOTF), które pozwalają na jednolite zasady rozpoznawania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat.

Aby dokładnie ocenić skład ciała u dzieci i młodzieży, stosuje się metody pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej. Jedną z najczęściej używanych metod jest bioelektroimpedancja, która jest nieinwazyjna dla pacjenta, ale mniej dokładna przy BMI powyżej 35 kg/m2. Dla uzyskania dokładniejszych wyników pomiarów, stosuje się również dwuwiązkową absorpcjometrię rentgenowską (DXA), tomografię komputerową (TK) oraz rzadko stosowaną metodę rezonansu magnetycznego (MR).

Warto podkreślić, że problem nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży dotyczy nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale przede wszystkim zdrowia. Zaburzenia te mogą prowadzić do poważnych chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, a nawet nowotwory. Dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznawanie tych zaburzeń i podejmowanie działań zapobiegawczych, takich jak zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna.

Podsumowując, rozpoznawanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży to kluczowy element zapobiegania problemom zdrowotnym w przyszłości. Dlatego tak ważne jest stosowanie jednolitych kryteriów rozpoznawania oraz dokładne badanie składu ciała, aby w porę zdiagnozować i leczyć te zaburzenia.

Jakie badania wykonać w kierunku powikłań otyłości?

Badania przesiewowe powinny być przeprowadzane u wszystkich pacjentów z nadwagą lub otyłością w kierunku zaburzeń metabolicznych i chorób związanych z nadmierną masą ciała. Wizyta w gabinecie powinna obejmować pomiar ciśnienia tętniczego oraz zlecenie badań laboratoryjnych, w tym badań przesiewowych w kierunku stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych, czynności nerek i wątroby oraz wskaźników stanu zapalnego.

Oprócz badań laboratoryjnych i pomiarów antropometrycznych, ważne jest również monitorowanie czynników ryzyka oraz przeprowadzenie oceny klinicznej. Pacjenci powinni być pytani o zmiany masy ciała, choroby współistniejące, stopień motywacji do wprowadzenia zmian w stylu życia oraz inne objawy, takie jak zaburzenia wzwodu u mężczyzn i regularność cykli miesiączkowych u kobiet w wieku rozrodczym.

Uzupełnieniem oceny kardiologicznej mogą być wyniki próby wysiłkowej i badania echokardiograficznego, a u pacjentów z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego powinno się przeprowadzić badanie polisomnograficzne. W przypadku podejrzenia otyłości wtórnej należy pacjenta skierować do poradni endokrynologicznej w celu dalszej diagnostyki.